U bent hier: Home » Schoolteam » Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding


We vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen op school de nodige aandacht en ondersteuning krijgen. Hierbij trachten we het welbevinden en de betrokkenheid niet uit het oog te verliezen.

Onze leerlingenzorg zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kunnen we situeren in drie stappen:

Preventieve zorg en/of basiszorg door de klastitularis en de vakleerkracht

De klastitularissen en de vakleerkrachten staan in voor de eerste zorg en blijven de spilfiguren. Men creëert een gunstige en optimale leeromgeving om de leerlingen alle leerkansen aan te reiken.

Verhoogde zorg door de leerlingenbegeleidster

Wanneer er meer zorg nodig is, kan de leerlingenbegeleidster samen met de leerling, ouders, leerkrachten werken aan een manier om de leerkansen te vergroten. Dit kan gaan over informeren, hulpmiddelen aanbieden,…


•Uitbreiding van zorg met ondersteuning van clb

Voor een aantal leerlingen is er een grotere behoefte aan een individuele aanpak. Samen met de leerling, de ouders, de leerkrachten, de leerlingenbegeleidster, het clb en eventueel externe hulpverleners wordt een aangepast zorgplan opgesteld.

 

Graag willen we via deze weg nog even meegeven waar u terecht kan indien u vragen heeft ivm zorg voor uw kind.


•Klastitularissen kan u bereiken via smartschool.


•De leerlingenbegeleidsters kan u bereiken via smartschool of via mail.

Liesbeth Jansegers
Ingrid Lenaerts

 

Tel: 03/897.98.13

Gsm: 0471/13.87.66

Mail: ingrid.lenaerts@atheneumkleinbrabant.be

Smartschool: Ingrid Lenaerts

 


•Het CLB kan u bereiken via

Tel: 03/889.24.37

Mail: eva.magdaleens@g-o.be en leen.smet@g-o.be

 

Mvg,

Het leerlingenbegeleidingteam

Charlotte Vermeren, Ingrid Lenaerts
                     

Leerlingbegeleiders

Campus 't Kasteeltje

Mevr. Charlotte Vermeren

llnbgl.puurs.atheneumkbpuurs@g-o.be

 

Campus De Linde

Mevr. Ingrid Lenaerts

ingrid.lenaerts@atheneumkleinbrabant.be

 

 

 

Mevr. Vermeren en mevr. Lenaerts zijn makkelijk bereikbaar via het secretariaat van de campus en via het leerplatform Smartschool.