U bent hier: Home » Participatie

Participatie

CLB

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

lees meer >

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw verkozen en vergadert op regelmatige basis.

lees meer >

Schoolraad

Wil je weten wie er in de schoolraad zit en wat hun bevoegdheden zijn. Of wil u graag deel uit maken van onze schoolraad...

lees meer >

Oudervereniging

In onze moderne samenleving kan men zich nog nauwelijks een school voorstellen zonder oudervereniging. Ook “De Linde” kent reeds vele jaren een actieve oudervereniging. Haar taak bestaat erin een nauwe samenwerking tussen ouders en school tot stand te brengen. Centraal hierbij staan de belangen van de kinderen zelf. Ouders worden daarom aangemoedigd tot een grotere betrokkenheid bij problemen die zich eventueel stellen en tot participatie aan het schoolleven met het oog op het verwezenlijken van de opvoedingsdoelstellingen van de school...

lees meer >