U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Afwezigheden & ziekte

De school vraagt om bij elke afwezigheid steeds de school te verwittigen voor aanvang van de lessen.

Gewettigde afwezigheid

Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.

Afwezigheid om medische redenen

a) Verklaring door de ouders

Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door je ouders.
Een dergelijke verklaring kun je echter hoogstens viermaal per schooljaar afgeven. U vindt briefjes vooraan in de agenda.

b) Medisch attest

Een medisch attest is vereist:
 •  als de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan drie              opeenvolgende kalenderdagen;
 •  als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring hebt ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen;
 • voor afwezigheid wegens ziekte tijdens examenperiodes.

Alle afwezigheden om medische redenen moeten gewettigd worden:

 • als je terug op school komt;
 • door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het gaat om een periode van meer dan tien opeenvolgende lesdagen.
Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:
 • uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker;
 • aangeeft welke gevolgen de ziekte kan hebben voor bepaalde lessen;
 • de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met eventueel vermelding van voor- of namiddag.
Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:
 • hiervoor volstaat één medisch attest dat de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk vermeldt. Voor bepaalde chronische ziektebeelden die tot verschillende afwezigheden leiden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts. Als je dan effectief om die reden afwezig bent, volstaat een attest van je ouders.
Een medische behandeling in Nederland:
 • een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch attest uitreiken. Als je toch daar in behandeling bent, dan zal deze arts een verklaring moeten invullen die wij samen met de CLB-arts hebben opgesteld.c) Het medisch attest voor de lessen Lichamelijke Opvoeding en sportactiviteiten op school

Uniform medisch attest voor wie niet deelneemt aan de lessen Lichamelijke Opvoeding.
 • Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet de huisarts jou dit attest meegeven, zodat wij kunnen uitmaken wat je in deze lessen wel en niet kan.
 • Ben je langdurig afwezig in deze lessen, dan moet je behandelende arts een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het CLB aan de arts om je toestand te herevalueren.

 

d) Afwezigheden tijdens de stage

Elke afwezigheid tijdens de stage moet gewettigd worden door een doktersattest.  Een gemiste stagedag wordt zo snel mogelijk ingehaald, bij voorkeur op dezelfde stageplaats als waar de afwezigheid heeft plaatsgevonden, tenzij de klassenraad er anders over beslist.