U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Wij hechten belang aan een snelle en open communicatie met de ouders; In eerste instantie zijn het de verschillende rapporten die een beeld geven van de evolutie.

Aansluitend op de rapporten zijn er een aantal contactmomenten tussen ouder en vakleraar of klastitularis. Tijdens het oudercontact kunt u als ouder toelichting krijgen bij de leerlingresultaten. Mogelijk wordt u persoonlijk uitgenodigd, omdat de klassenraad vindt dat er nood is aan een gesprek.

Het digitaal leerplatform van onze school, Smartschool, is van onschatbare waarde voor de communicatie tussen leerling en leraar: (extra) taken kunnen worden toegelicht en ingediend, evaluaties en feedback worden snel en persoonlijk gepubliceerd. Maar ook als ouder ondervindt u die meerwaarde. Via het berichtensysteem kunt u de klastitularis makkelijk bereiken met vragen of opmerkingen.

Een bijkomend voordeel van Smartschool voor ouders is dat u net als de leerling inzage heeft in het puntenboek Skore. Zo hoeft u niet langer te wachten op het rapport om een beeld te krijgen van de leersituatie.

Alle informatie rond de schoolkalender, het schoolteam, het schoolreglement en de werking van Smartschool krijgt u bij aanvang van het schooljaar.

Klik hier om meer te lezen over het gebruik van het schoolagenda.

Klik hier om meer te lezen over de oudercontacten.