U bent hier: Home

Welkom bij GO! atheneum Klein-Brabant

Zomeropening

Tijdens de zomervakantie kan u op campus Bornem terecht op de volgende momenten.

maandag 2 juli 9-12u 13-16u
dinsdag 3 juli 9-12u 13-16u
woensdag 4 juli 9-12u /
donderdag 5 juli 9-12u 13-16u
Vanaf 16 augustus elke weekdag
(woensdag enkel voormiddag)
9-12u 13-16u

 

Nieuwe boeken ophalen (campus Bornem en Puurs) is mogelijk op dinsdag 28 augustus en donderdag 30 augustus.

Wil je graag inschrijven? Dat kan!
Nieuwe lerenden voor het 1e leerjaar secundair kunnen zich inschrijven sinds 1 maart 2018.

Nieuwe lerenden voor het 2e tot en met het 6e leerjaar van het secundair onderwijs kunnen zich inschrijven vanaf 16 april 2018 (na paasvakantie).

Indien u zich reeds wenst aan te melden, kan u ons online inschrijvingsformulier invullen via de website of een afspraak vastleggen via telefoon (03 897 98 13) of e-mail (info@atheneumkleinbrabant.be).

Gedurende het schooljaar kan u inschrijven op het secretariaat van de school. Wij vragen u om een afspraak te maken op voorhand.

Welke documenten breng je mee?
Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, het identiteitsbewijs van uw kind bij zich heeft.

Daarnaast neemt u, indien dit reeds in het bezit is, het rapport of getuigschrift mee van de vorige school of vorig schooljaar.

 

Nieuwe lessentabellen

In de komende dagen werken we hard om de vernieuwde lessentabellen op de website te plaatsen.

Jun10rniveau

Atheneum Klein-Brabant is een pionier op het vlak van onderwijsorganisatie. Vanaf het schooljaar 2018-2019 slaan we de brug tussen ons en de basisschool door de uitbouw van een jun10rniveau op de campus.

Op de eerste infoavond mochten we heel wat enthousiaste nieuwsgierigen verwelkomen.

U kan hier alvast de powerpoint vinden van het infomoment.

 

 

Kent u ZaLM al?

Ontdek het hier.

 

 

 

 

BS De Linde en AKB present: van kleuter tot kanjer